Twój koszyk
0,00 PLN
Twoje konto

Dane kontaktowe

Odbiorca* Osoba prywatna Firma
E-mail*
Haslo* Nowe hasło powtórz hasło
Osoba kontaktowa (Imię i Nazwisko)*
Telefon*

Dane adresowe

Imię i Nazwisko*
Pełna nazwa firmy*
NIP*
Kraj
Kod pocztowy*
Miasto*
Ulica, numer* domu lokalu

Inny adres dostawy

Firma
Imię i Nazwisko
Kraj
Kod pocztowy
Miasto
Ulica, numer domu lokalu


*

Zapoznałem/Zapoznałam się z regulaminem serwisu sklep.filharmonia-slaska.eu .

*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich, wskazanych powyżej danych osobowych przez Filharmonię Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice dla celów wynikających z działalności serwisu sklep.filharmonia-slaska.eu . Podaję dane dobrowolnie, mam prawo do ich poprawy. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.

* Rozumiem że : Administratorem moich danych osobowych jest Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO i wyłącznie w celu realizacji umowy zakupu w sklepie Forte.

Podane wyżej dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom realizującym usługę np. Firmom kurierskim lub operatorom płatności.

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej w związku z wystawieniem dokumentu sprzedaży. Przysługują mi następujące prawa:


a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b) prawo do ich sprostowania/uzupełnienia (art. 16 RODO),
c) prawo żądania do ich usunięcia (art. 17 RODO),
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych (art. 18 RODO)
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO),
f) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy zakupu w naszym sklepie.

Dane Inspektora Ochrony danych osobowych : Adam Piątek, a.piatek@filharmonia-slaska.eu, tel. 32 351 17 19

( RODO-ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

* pola obowiązkowe przy rejestracji